Bài Viết

  SUMER EVEN

  Ngày đăng: 22/09/2020 | Chuyên Mục: Sự Kiện | Lượt Xem: 682

  Các sự kiện mùa hè là một sự kiện mà Ghost Flame Fire xâm chiếm lục địa Mu

  • Thời gian diễn ra sự kiện: 8h20, 11h20, 14h20, 17h20, 19h20, 21h20 hàng ngày
  • Nơi Xuất Hiện : Lorencia (125, 15 )
  • Vật phẩm rớt : Chao, Item Excellent ….

  Sau đây là Video