Bài Viết

  SKY EVEN

  Ngày đăng: 22/09/2020 | Chuyên Mục: Sự Kiện | Lượt Xem: 647

  Thời gian:

  • Sự kiện diễn ra vào lúc 1h05, 4h05, 7h05, 10h05, 13h05, 16h05, 19h05, 23h05 mỗi ngày., Devias (225-60), NPC Hoa Tiên

  Điều Kiện:

  • Cần 1 vé (hình ngôi sao) có được khi đánh quái vật rơi ra
  • Nhân Vật Phải Mang Cánh trên người
  • Không phải là sát nhân

  Cấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :

  • Tầng 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220
  • Tầng 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280
  • Tầng 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349
  • Tầng 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400
  • Tầng 5 yêu cầu cấp độ : Nhân vật master

  Sự kiện diễn ra gồm: 3 Giai đoạn

  Mục tiêu tham gia sự kiện: Tìm và tiêu diệt tất cả các loại quái vật và boss

  Phần thưởng:

  Bạn sẽ có cơ hội may mắn nhận được Ngọc, Thẻ bài Chao, Lông Vũ, Items 380,Items Socket khi tham gia sự kiện này