Bài Viết

  NHIỆM VỤ 1 2 3

  Ngày đăng: 22/09/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 679

  Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

  Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
  Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
  Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
  Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
  Phần Thưởng – Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
  – Phù Thủy thành Pháp Sư
  – Tiên Nữ thành Thánh Nữ
  – Thuật Sĩ thành Thuật Sư

  NPC Sevina tại Devias(183,31)


  Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn

  • – Giai đoạn 1:
    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
     Cuốn Sách Đế Vương
   • + Nơi tìm: Lost Tower 1
  • – Giai đoạn 2:
    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
     • Chiến binh: thanh gươm gãy
     • Phù thủy: linh hồn phù thủy
     • Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
     • Thuật sĩ: con mắt Abyss
     Thanh Gươm Gãy
     Linh Hồn Phù Thủy
     Nước Mắt Tiên Nữ
     Con Mắt Abyss
   • + Nơi tìm: Lost Tower 7

   

  Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 – Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

  Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
  Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
  Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
  Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
  Phần Thưởng – Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

  – Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

  – Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

  NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)

   

   

   • – Giai đoạn 1:
     • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon
      Chiếc Nhẫn Vinh Quang
    • + Nơi tìm: Tarkan

   

  • – Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon
     Viên Ngọc Cổ
   • + Nơi tìm: Tarkan

   

  Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)

  Nhiệm vụ Master Miêu Tả
  Cấp độ yêu cầu – Giai đoạn 1: Level 380 trở lên
  – Giai đoạn 2 và 3 : Level 400
  Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
  Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
  Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
  Phần Thưởng – Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Kiếm (Blade Master)
  – Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
  – Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
  – Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
  – Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
  – Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Tướng (Duel Master)
  – Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)

  NPC Debin tại Crywolf (288,48)

   • – Giai đoạn 1:
     • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin
      Sừng Quỹ Vương
      Trái Tim Dơi Lửa
      Lông Phượng Hoàng
    • + Nơi tìm:
     • Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
     • Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
     • Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus

   

   • – Giai đoạn 2:
     • + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
      Balram – Death Spirit – Soram
    • + Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)

   

  • – Giai đoạn 3:
    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
     Dark Elf
   • + Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)