Bài Viết

  BLU EVEN

  Ngày đăng: 22/09/2020 | Chuyên Mục: Sự Kiện | Lượt Xem: 668

  – Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

  – Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo “Blue Event” bắt đầu trong game. 0h40, 3h40, 6h40, 9h40, 12h40, 15h40, 18h40, 22h40

  – Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

  – Địa điểm xuất hiện:

  • Lorencia tọa độ (203,163)
  •  Elbeland 2 tọa độ (116,89)
  • Noria tọa độ (113,15)

  – Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

  – Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển